Pitanje koje u poslednje vreme zaokuplja pažnju a obuhvata kompaniju Apple, ne odnosi se na sledeći iPhone ili iPad, već je fokusirano na činjenicu da ovaj proizvođač silno želi Beats Electronics. Apple je kupovio pomenutu kompanije po ceni od $3.2 milijarde. Beats Electronics kompanija osnovana je u toku 2008. godine od strane poznatog repera Dr. Dre, a poznata je po proizvodnji jedne od najboljih linija slušalica koje su trenutno dostupne na tržištu. Pored proizvodnje slušalica, Beats je i kompanija koja ima i servis za streaming muzičkih sadržaja čija se upotreba plaća.