Ploteri: Veliki printeri za velike stvari!

Uspomene definišu čoveka, zar ne? Po samom pogledu na stvari koje pojedinac  drži na policama pored knjiga može se zaključiti da…

© 2014 - 2019 iBerza - Sva prava zadržana.