Često su Apple-ove patentne prijave koje dospeju u javnost neostvarive, beskorisne ili jednostavno – neobične. Međutim, ovoga puta reč je o nešto drugačijem patentu za koji Apple želi da dobije odobrenje od Patentne kancelarije. Osmislili su, naime, tehnologiju koja bi korisniku dojavila kada je ekran na njegovom iPhone-u napuknut ili oštećen na neki drugi način.

Za detektovanje napuknuća unutar stakla ekrana koristio bi se postojeći senzor osetljiv na dodir, kao i posebni drugi senzori dedicirani isključivo za otkrivanje napuknuća u/na ekranu. Jednom kada senzori otkriju oštećenje, softver bi korisnika o tome obavestio, i pojasnio koji bi mogli da budu problemi sa daljnjim korišćenjem takvog, oštećenog, uređaja. Korisnik bi se onda sa svojim iPhone-om trebao uputiti u servis kako bi popravio uređaj pre nego što postane potpuno neupotrebljiv.

Dodatno, stoji u patentnoj prijavi predatoj još u avgustu 2015. godine, napuknuća bi se pratila i u Apple-ovo centrali, koja bi ih analizirala u cilju da se sledeći modeli unaprede kako ne bi bili podložni sličnim oštećenjima.

Izvor: IT Vesti