Nakon parnice koju je protiv kompanije iz Kupertina pokrenuo Spotify, stiže i još jedna nova tužba. Ovaj put Apple tuži ruska kompanija Kaspersky Lab zbog navodnog monopola što se tiče prodavnice aplikacija App Store.

Priča počinje Apple-ovom iznenadnom odbijenicom za Kaspersky Lab-ovu aplikaciju Kaspersky Safe Kids zbog nezadovoljavanja stavke 2.5.1 u pravilima koje mora zadovoljiti svaka aplikacija kako bi mogla da bude objavljena na App Store-u. Pre dolaska odbijenice ista aplikacija je bez problema bila prisutna na App Store-u oko tri godine.

Spomenuta stavka koju krši Kaspersky Safe Kids tiče se upotrebe konfiguracionih profila (Apple je tražio uklanjanje te stavke kako bi aplikacija bila odobrena). To bi značilo uklanjanje dve opcije, šire kontrole aplikacije i mogućnosti blokiranja internet browsera Safari.

Za Kaspersky Lab to je nedopustivo s obzirom da prva opcija roditeljima omogućava određivanje aplikacija koje mogu da koriste njihova deca, dok druga opcija blokira upotrebu svih internet browsera izuzev Kaspersky-jevog sopstvenog brpwsera unutar aplikacije koji je prilagođen deci (nestanak ovih opcija čini aplikaciju beskorisnom).

Značajno je kako se promena u pravilima dogodila u vreme kada je Apple sa iOS 12 nadogradnjom predstavio sopstvenu opciju Screen Time, koja korisnicima omogućava kontrolu vremena koliko provedu u korišćenju pojedinih aplikacija.

Ta činjenica nagnala je Kaspersky Lab na pokretanje tužbe u kojoj se tvrdi kako kompanija iz Kupertina svoj položaj vlasnika i nadzornika platforme koristi uglavnom za promociju sopstvenih usluga onemogućavajući pritom ostale developere na platformi deluju pod istim uslovima (optužbe za diskriminaciju i monopolistički položaj).

Izvor: IT Vesti